pašluostė


pašluostė
pašluõstė sf. (2) 1. Nm, Rs, Žž, Lzd skuduras, mazgotė kam šluostyti: Paimk kokią pašluõstę ir nubrauk nuo stalo dulkes Rm. Iškėlė atsargiai iš vandens ir padėjo ant šlapių pašluosčių . Valgomajam ant stalo [stovi] didelis virtuvas, šlapiom pašluostėm apvyniotas S.Čiurl. Ir sulipus, mergele, tavo pašluõstė Lkš. Oi šelmi, šelmi, oi puikorėli, geriau prašyki akim pašluostėlę! S.Čiurl.NdŽ skuduras svirno grūdams šluostyti.NdŽ rankšluostis: Ieško muilo – nebėr, eina šluostyties –pašluostės nebeliko Žem. 2. 543 kilimėlis kojoms šluostyti. 3. šluota (ppr. krosniai valyti): Pabėk, surišk pašluõstę Kal. Nueik į prūdą, pašlapink pašluõstę, reiks greit traukt anglis iš pečiaus .paukščio sparnelis kam šluostyti: Paduok čia pašluõstę, man reiks miltus iššluostyt . 4. krosnį šluostanti, aslą šluojanti moteris: Kitą nedėldienį pašluostė nuvažiavo į bažnyčią, apsirėdžius mėnesio rūbais (ps.) Žvr. Pasiliko ją virtuvėje už pašluostę . 5. prk. nusivalkiojusi moteris: Tiek ir težinai, kaip šitokias pašluostes užstoti . Ką tu imi tokią pašluostę, ar geresnių nėra?! Mrj.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • pašluostė — pašluõstė dkt. Paim̃k pašluõstę ir nuvalýk stãlą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atmesti — atmèsti, àtmeta, àtmetė 1. tr. R mesti artyn, šen; atsviesti iki tam tikros vietos: Visi trys mes yrėmės, kiek tik turėjom sveikatos, ir greit buvome taip toli, jog milžinai nebegalėjo atmesti akmenų lig mūsų J.Balč. Gal tu man šukas atmesì?… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • girnašluostė — gìrnašluostė sf. (1) Š, girnãšluostė (1) skuduras girnoms šluostyti, pašluostė: Kur dėjot girnãšluostę? Gdl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • girnšluostė — gir̃nšluostė st. (1) Kv girnų šluostoma skepeta, pašluostė …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • koštuvis — koštùvis sm. (2) KII58, Nm, Vl, Vlkj, Kp, Rm, Dv, koštuvỹs (3a) KI321, Kv, Škn, koštuvis (1) Žd, Tv, Als 1. SD23,108, MŽ341, R žr. koštuvas: Skara vandeniui ir pienui košti vadinas koštuvỹs J. Koštuvis prakiuro, reiks pirkti naujį Slnt. Atnešk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lupata — lùpata sf. (1) 1. skarmalas, skuduras: Bobutė, jis ir aš miegojome mažoj daržinėlėj, ant malkų, uždengtų visokiomis lupatomis rš. Langai lupatomis užkamšyti rš. Prikišo pilną maišą lùpatų Ob. Surink visas lupatas ir sudėk vienon vieton, gal… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lūpašluostė — (neol.) sf. (1) servetėlė: Kiek rūpesčių, kol išimi švarias staltieses ir lūpašluostes rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasukti — pasùkti, pàsuka, o (pàsukė) 1. tr. N, Rtr, Grv priversti pajudėti apie savo ašį: Pasùk raktą, ir atsidarys J. Jie iešmą kelius kartus pasùko NdŽ. Kad nori įsileisti tos sulos, tad tą varpstę reik pasùkti LKT45(Lž). Užsimauk žiedelį, sako,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašluostas — pašluõstas sm. (2) 1. žr. pašluostė 4: Tu žydo pašluostas J. 2. pataikūnas: Jis jau nuo senų laikų jo pašluõstas Skr. Ko iš jo norėti, jis toks pašluõstas! Grš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašluostis — sm. (1) žr. pašluostė 1: Kur čia kiši nosį, gausi pašluosčiu per akis! Vs. Senųjų marškinių šilkas pravertė kaipo puikiausi pašluosčiai veidrodžiams rš …   Dictionary of the Lithuanian Language